Operace

Od roku 1992 jsem provedl tisíce operačních zákroků na pohybovém aparátu. Vlastní provádění operací považuji za naprosto základní podmínku profesionality v mém oboru. Specializuji se zejména na artroskopické operace velkých kloubů (kolen, ramen, hlezenních kloubů, loktů, ale také na rekonstrukční operace vazů, stabilizace ramen, dále na problematiku chirurgie nohy i na klasickou ortopedickou operativu včetně umělých kloubních náhrad (endoprotéza kyčelního kloubu, endoprotéza kolenního kloubu).

Pokračovat níže

Specializuji se především na výkony, prováděné mini-invazívně pod kontrolou kamery (artroskopické operační a rekonstrukční výkony), kloubní náhrady (náhrady kloubních povrchů implantáty biologickými i umělými - endoprotézy) a operace statických deformit nohou.

Díky mému dlouholetému aktivnímu působení v krajské nemocnici mám však také bohatou praxi a zkušenosti i v ostatních operacích pohybového aparátu včetně řešení úrazů.

VYBRANÉ OPERACE

PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PROGRAMY

Úzká spolupráce s ORP CENTREM - odborné lékařské centrum pro ambulantní diagnostiku a léčbu, které disponuje zkušeným týmem kvalifikovaných rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů mně umožňuje nabídnout svým klientům individuálně koncipovanou profesionální rehabilitační péči.

 

ARTROSKOPIE

ARTROSKOPIE

Koleno - meniskus, vazy ( přední a zadní zkřížený vaz, femoropatelární vaz,...), chrupavka

 • Ošetření menisků, sešití a stabilizace menisků (záchranné operace menisků), rekonstrukce vazivových poranění, ošetření poškozené chrupavky (mikrofraktury, jednodobé náhrady mozaik. plastikou, OATS, kolagen. implantátem atd. ) 

Rameno - luxace, rotátory

 • Vykloubení ramene, nestabilní rameno, bolest při artrózách, zánět subakromiální burzy, adhesivní kapsulitis (zmrzlé rameno), poranění rotátorové manžety (rotátorů)... 

Hlezenný kloub a noha

 • Diagnostika funkce, omezení pohyblivosti, nestabilita, ostruhy, odstranění výrůstků, vápenných usazenin, kloubních volných tělísek, ošetření poškozené chrupavky, odstranění Haglundovy exostózy, artrot. výrůstků v oblasti hlezenné a patní kosti, tendinozy Achillovy šlachy... 

Loket - bolesti, defekty, zlomeniny

 • Diagnostika funkce, uvolnění pohyblivosti, odstranění volných tělísek, kostěných výrůstků, ošetření defektů chrupavky, odstranění pliky... 

DOLNÍ KONČETINA

Alopastiky - endoprotézy -  kloubní náhrady

 • Operuji zejména v Oblastní nemocnici SČK v Kladně. Kloubní náhrady zde mají nejdelší historii v ČR. Ortopedicko-traumatologické oddělení zde využívá nejmodernější vybavení operačních sálů (superaseptické operační sály vybavené nemodernějšími technologiemi, operatéři provádějí tyto výkony s využitím speciálních helem - „skafandrů“ - s vlastním přívodem vzduchu atd. ) i operační techniky. 

Operace kyčelního kloubu

 • Kloubní náhrady – endoprotézy (různé typy necementovaných, hybridních, cementovaných náhrad,...), v naprosté většině případů jsou výkony prováděny z předních mini-invazívních přístupů ( malé jizvy, rychlá rehabilitace )

Operace kolene

 • Endoprotézy -  totální i částečné (unikompartmentální); možnost volby zhotovení individuálních šablon „ na míru“ s využitím systému Visionare, americké firmy Smith & Nephew, event. volby nejmodernějších materiálů ( není hrazeno zdravotními pojišťovnami ).

Operace bérce a hlezna

Operace nohy

DOLNÍ KONČETINA
HORNÍ KONČETINA

HORNÍ KONČETINA

Operace ramene

 • Nestabilita a artrotické změny AC skloubení – kloub mezi klíční kostí a nadpažkem
 • Akutní i opakující se vykloubení ramene
 • Šití utržené rotátorové manžety
 • Zlomeniny v oblasti klíční kosti, pažní kosti apod.
 • Kloubní náhrada - endoprotéza - ramenní kloub (náhrady cervikokapitální, totální, reverzní)
 • Arthroskopické operace

Operace lokte

 • Tenisový loket, golfový loket
 • Transpozice loketního nervu
 • Zlomeniny
 • Arthroskopické operace