O mně

Pro ortopeda jsou naprosto nepostradatelné nejen šikovné ruce, rychlé reakce, ale především mnoho let aktivních zkušeností s operováním.  Ve svém profesním životě se tedy pohybuji jak na operačních sálech, tak v ortopedické ambulaci. V rámci  celoživotního vzdělávání jsem absolvoval řadu operačních a vzdělávacích kurzů a zahraničních stáží. Jsem členem českých i mezinárodních odborných společností (ČSOT, SSTA, ČSL-JEP, AGA). 

Pokračovat níže

Ortoped, traumatolog, operatér, spolumajitel a vedoucí lékař ortopedie ORP Centra

Operuji od roku 1992, zkušenosti získané operováním a operační praxi považuji za základní podmínku profesionality v mém oboru. Specializuji se zejména na operování kloubů – kolena, hlezenní klouby, kyčle, ramena, lokte. Výkony provádím převážně mini-invazívně pod kontrolou kamery (artroskopické operační a rekonstrukční výkony) i otevřeně, operuji také kloubní náhrady (náhrady kloubních povrchů implantáty biologickými i umělými - endoprotézy. Operační výkony provádím v Oblastní nemocnici SČK Kladno a v Artroskopickém centru Rehabilitační nemocnice Beroun."


 

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • Prosinec 2018 – odborný lékař FIFA
 • Říjen 2004 – diplom sportovní fyzioterapie (EDEN Reha, Německo)
 • červenec 2003 - primářská licence v oboru Ortopedie
 • červen 2001 – II .atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
 • září      2000 -  licence k samost.výkonu lékařské praxe
 • červen 1995 -  I. atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
 • červen 1994 – diplom Manuální mediciny
 • Studium na 1. lékařské  fakultě UK Praha 1986 - 1992

 

Odborné stáže v oboru traumatologie a ortopedie:

 • 2020 – Kurz osteotomií kolene, Nantes, Francie
 • 2018 – UNIkompartementální aloplastiky kolene, Oxford, Velká Británie
 • 2018 – Kurz záchovných operací menisků, Watford, Velká Britanie
 • 2017 – 2018 – Kurz lékaře FIFA
 • 2016 - Individuální kurz teorie a operace s využitím náhrad kloubních ploch kolagenovým implantátem – prof. Schneider, Mnichov, Německo 
 • 2016 - 12.celosvětový kongres ICRS ( International Cartilage Repair Society ), Chicago, USA
 • 2015 - Workshop advanced - Operace nohy - Dr.med. Springfeld – Augsburg, Německo
 • 2015 -Kurz advanced - Diagnostika a operace femoropatelárního kloubu , Univerzita Innsbruck, Sportklinik, Rakousko
 • 2014 - Workshop – CMI Collagen Meniskus Implant, teorie a operce, Frankfurt, Německo
 • 2012 - Aloplastiky kyčelního kloubu, 1.LF UK Praha
 • 2011-  Artroskopické sympozium Hip & Foot v CE Education Center České Budějovice
 • 2010 – Inovační kurz myoskeletální medicíny pro lékaře – Praha
 • 2010 – Masters Experience Course – Advances in Knee Surgery CArtilage Focus 
 • AANA – Arthroscopy Association of North America,USA, Rosemont, Illinois;
 • 2010 – Workshop – Arthroskopické operace lokte – Wien, Rakousko, ARCUS Sportklinik, Dr.med. B.Hollinger
 • 2010 - Workshop – Arthroskopické operace kyčelních kloubů - Wien, Rakousko
 • 2010 – Hindfoot surgery training course – Liestal, SwitzerlandProf.dx. B. Hintermann
 • 2009 – Praktický kurz AO pro pokročilé – ošetření úrazů pohybového aparátu
 • 2009 -  Francouzský kurz operativy nohy
 • 2008 – operační kurzy arthroskopie ramene L. LaFosse, Francie
 • 2007 – Workshop revizních ASK operací kolene a ramene, Frankfurt, SRN
 • 2007 – kurz artroplastiky kolenního kloubu, Florencie, Itálie
 • 2006 – odborná stáž  artroskopická rekonstrukce PZV, Asklepios Klinik, Bad Griesbach, SRN
 • 2005 – odborná stáž v Griffin Hospital, afil.nemocnici Yale Universtity, USA
 • 2005 – kurz Sonografie v Ortopedii IPVZ Praha zakončený zkouškou
 • 2004 – 2 týdenní internátní kurz a zkouška ze sportovní fyzioterapie, EDEN REHA, Klaus Eder, SRN
 • 2003 – kurz sonograf.diagnostiky pohybového aparátu, sportovních poranění, Graz, Rakousko
 • 2001 - kurz ASK diagnostiky a operativy hlezna a ramene AANA, Seattle, USA
 • 2001 - kurz operační arthroskopie ramene, Tuttlingen, SRN
 • 2000 - kurz operační arthroskopie pohybového aparátu, Insbruck, Rakousko
 • 1999 - odborná stáž v ortopedii v Úrazové nemocnici Lorenze Böhlera ve Vídni, Rakousko
 • 1998 - odborná stáž v ortopedii na ortopedickém a traumatologickém oddělní Nemocnice Garmisch Partenkirchen, SRN
 • 1997 - kurz sonografického vyšetřování ramene Stolzalpe, Rakousko 
 • 1995 - základní a nadstavbový kurs sonografického vyšetřování kojeneckých kyčlí zakončený zkouškou -  prim. prof. dr. R. Graf Stolzalpe, Rakousko
 • 1993 - 1994 - kursy manuální léčby a chiropraxe - profesor Lewit, ILF, RHB klinika UK, zakončeny zkouškou, certifikát Společnosti pro myoskeletární medicinu při Spol. J. E. Purkyně
 • 1993 – odborná stáž na Ortopedické klinice BRK v Lindenloe (Niederbayern, SRN).

 

Zaměstnání dřívější a současné

 • ORP ORTHO s.r.o.– vedoucí lékař, od 2016
 • Odborný konzultant ortopedie – US Embassy Prague, 2012 – dosud
 • RNB – Rehabilitační nemocnice Beroun, odd.jednodenní chirurgie – 2008 - 2021
 • Oblastní nemocnice Kladno a.s. 1996 – doposud
 • ORP Centrum – Lékařské ambulantní centrum pro ortopedii, rehabilitaci a podiatrii,  2002 - doposud (odborný zástupce, vedoucí lékař centra)
 • PKN – Poliklinika na Národní – soukromá ortopedická praxe, 2004 - 2012
 • Ortopedie Dupač s.r.o.  1995 - 1996
 • Nemocnice s poliklinikou Kladno 1992 - 1995

 

Vědecko-výzkumná činnost

 • 2001 - mezinárodní studie – dvojitě slepé randamoizované – posuzování dávkování LMWH v prevenci TEN v ortopedii pro firmy Mercon, Pfizer,
 • 2006 - nadnárodní studie- dvojitě slepé randomizované - efektivnosti léčby lokální terapie hematomů heparinovými náplastmi firmy IBSA