Operace

Operace 1

Od roku 1992 jsem provedl tisíce operačních zákroků na pohybovém aparátu. Vlastní provádění operací považuji za naprosto základní podmínku profesionality v mém oboru.

Věnuji se zejména operování kloubů – Kolena, hlezenné klouby, kyčle, ramena, lokte.

Specializuji se především na výkony, prováděné mini-invazívně pod kontrolou kamery (artroskopické operační a rekonstrukční výkony), kloubní náhrady (náhrady kloubních povrchů implantáty biologickými i umělými - endoprotézy) a operace statických deformit nohou.

Díky mému dlouholetému aktivnímu působení v krajské nemocnici mám však také bohatou praxi a zkušenosti i v ostatních operacích pohybového aparátu včetně řešení úrazů.

VYBRANÉ OPERACE

Náhrady kloubních ploch kolene na bázi KOLAGENU

Alopastiky = endoprotézy = kloubní náhrady
Operuji zejména v Oblastní nemocnici SČK v Kladně. Kloubní náhrady zde mají nejdelší historii v ČR ( dříve se vyráběly v Poldi Kladno .) Ortopedicko-traumatologické oddělení zde využívá nejmodernější vybavení oper. sálů (nově postavená budova CAM, oper. sály centrální vybavené nemodernějšími technologiemi, operatéři provádějí tyto výkony s využitím speciálních helem - „skafandrů“ - s vlastním přívodem vzduchu atd. ) i operační techniky.

Kyčelní klouby – V naprosté většině případů jsou výkony prováděny z předních mini-invazívních přístupů ( malé jizvy, rychlá rehabilitace )

Kolenní klouby - Dlouholetá praxe, zajištění řešení případných komplikací. V nabídce i možnost volby zhotovení individuálních šablon „ na míru“ s využitím systému Visionare, americké firmy Smith & Nephew, event. volby nejmodernějších materiálů ( není hrazeno zdravotními pojišťovnami ).

Operace 2

PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PROGRAMY

Úzká spolupráce s ORP CENTREM - odborné lékařské centrum pro ambulantní diagnostiku a léčbu, které disponuje zkušeným týmem kvalifikovaných rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů – mně umožňuje nabídnout svým klientům individuálně koncipovanou profesionální rehabilitační péči.

Naše ordinace