Curriculum vitae

František Picek

AKTIVNÍ ZKUŠENOSTI S OPEROVÁNÍM JSOU PRO ORTOPEDA NEPOSTRADATELNÉ
Svůj profesní život tedy dělím mezi operační sály a ortopedickou ambulaci. Moje odbornost je kromě více než dvacetileté zkušeností s aktivním operováním podpořena i tím, že jsem z vlastní iniciativy absolvoval řadu operačních a vzdělávacích kurzů a zahraničních stáží. Jsem také členem tuzemských i mezinárodních odborných společností (ČSOT, SSTA, ČSL-JEP, AGA). 

Základní kvalifikace

1992 - ukončení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
1995 - 1. atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
2001 - 2. atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
2003 - primářská licence v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Pracovní praxe

 • ORP CENTRUM (Soukromé lékařské centrum pro diagnostiku a léčbu pohybového aparátu) 
  2002 - doposud: majitel centra, odborný zástupce, vedoucí lékař centra
 • Oblastní nemocnice Středočeského kraje v Kladně, a.s
  1992- doposud: provádění ortopedických výkonů na supermoderních sálech, zejména implantace kloubních náhrad.
 • Rehabilitační nemocnice Beroun
  2010 - doposud: operativa v jednom z nejmodernějších artroskopických center v ČR, operace převážně v režimu jednodenní chirurgie, zejména artroskopie velkých kloubů a rekonstrukční výkony. Možnost využití návazné lůžkové intenzivní rehabilitační péče.
 • Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
  Externí přednášející pro ILF Praha

  Zobrazit kompletní seznam kvalifikace a praxeVýběr ze stáží a odborných kurzů

Odborné kurzy na klinických pracovištích: 


 • Artroskopické operace kolene, kotníku, lokte, kyčlí, zápěstí (Německo, Švýcarsko, USA, Francie)
 • Operace nohy (Německo, ČR)
 • Operace kloubních náhrad (Rakousko, Německo)
 • Manipulační kurz prof. Lewita (ČR)
 • Kurzy sonografie pohyb. aparátu (Rakousko)

  Zobrazit kompletní seznam odborných kurzůNaše ordinace